No. 1/2014

Upozornění redakce

Vážené autorky, vážení autoři,

počínaje číslem 2/2014 se mění struktura časopisu Evropská volební studia. Nadále již nebudou přijímány do recenzního řízení a následně publikovány texty v kategorii „monitoring voleb“, časopis bude nadále zahrnovat pouze studie, články, recenzní stati a recenze. Redakce k tomuto kroku přistupuje po zralé úvaze, byť paradoxně právě u čísla, ve kterém po delší době tvoří monitoringy větší část publikací. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že monitoringy příliš neplnily svou úlohu seznámit čtenáře s pes- trou škálou aktuálně probíhajících voleb. Počtem textů (1–2 na číslo) pokrývaly omezený výběr soutěží. Jistý rozpor bylo také možno pozorovat v tom, zda má text pokrývat pouze a priori požadovaná témata monitoringu, či zda se má pokoušet o přesah přidáním dalších témat a přiblížit tím monitoring svým obsahem i charakterem článku. Jistý rozpor je i v hodnocení monitoringu, kdy stručnému infor- mativnímu charakteru spíše odpovídá jeden recenzní posudek, tj. model, který není typický pro texty v odborném časopisu.
Z těchto důvodů proto redakce přistoupila od čísla 2/2014 ke zrušení monitoringu jako svébytné kategorie. Zájemce o publikaci textů zaměřených na vybranou volební soutěž proto odkazujeme na kategorii článek, v jejímž rámci je možné publikovat i více deskriptivní texty zaměřené na jedny volby, na rozdíl od monitoringu voleb se ale očekává větší přesah k analýze vybraného problému, který s danou volební soutěží souvisí či je možné jej na základě zkušeností se sledovanými volbami hodnotit.
Za redakci časopisu

Jakub Šedo, výkonný redaktor

Studies

Kamil Gregor:

Comparing the structure of voting transitions around the presidential elections in the Czech Republic and Slovakia

Comparing the structure of voting transitions around the presidential elections in the Czech Republic and Slovakia Author:
Kamil Gregor*Abstract:
The article explores similarities in the structure of voting transitions between the last parliamentary elections and the recent presidential elections and between the first and the second round of these elections in Czech Republic and Slovakia. The structure of voting transitions was estimated using the hierarchical Bayesian model of ecological inference from a dataset of electoral results on the municipal level. Analysis finds many striking resemblances between the two countries, most notably the loosing presidential candidates being unable to secure full support of their parties’ electoral base in the first round and attract voters of unsuccessful candidates in the second round. The winning candidates exhibited much more heterogeneous electoral support in both rounds of the elections. The similarities could be accounted for by the theory of second order elections or the theory of “deidentification” of politics.Keywords: residential elections, parliamentary elections, Czech Republic, Slovakia, ecological inference, statistical modelling, voting transitionsPoznámka: Príspevok je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA č. 1-0346/12 „Priestorovo-politické systémy na začiatku 21. storočia a perspektívy ich vývoja“ (vedúci projektu: prof. RNDr. Robert Ištok, PhD.).

* Author is a Ph.D. student at the Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk university, Joštova 10, 602 00 Brno, Česká republika/Czech Republic.

StáhnoutDownload/Stáhnout


Pavel Maškarinec: 

Stabilita mongolského stranického systému v letech 1990–2012 z pohledu konceptu stranického nahrazení

Stabilita mongolského stranického systému v letech 1990–2012 z pohledu konceptu stranického nahrazení
Author:
Pavel Maškarinec*Abstract:
The article deals with the analysis of the stability of representation in Mongolian parliament after Mongolia’s transition to democracy in 1990. The main aim of the paper is to identify the size of the party replacement, in connection with the frequent changes to the Mongolian electoral system and related changes in the party system. In first step, the concept of party system stability is introduced, including concepts of volatility, party replacement, and modified concept of party replacement. In the second part of the article, we describe changes to the electoral system, with the most significant change in the 2012 election. While in the former elections, Mongolia had used a majority or semi-proportional techniques, in 2012 country passed to majoritarian form of mixed system. The next chapter provides the basic description of the election results and the genesis of the party system. In the fourth part of the article, party replacement was calculated for the 1992–2012 elections. We conclude that from the perspective of political parties’ parliamentary representation, the Mongolia has witnessed quite a rapid stabilization of the political actors with parliamentary representation. However, the evolution of party system stability in terms of regained seats was largely lagged, and its increase was largely related to the consolidation of the party system after 2000. This instability thus were not caused solely by changes and impacts of the electoral formulas, but was connected especially with the early development of the party system.Keywords: Mongolia, Great State Khural, Parliamentary Elections, Party System, Party System Stability, Party Replacement.* Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., působí jako odborný asistent na katedře politologie a filozofie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika/Czech Republic.

StáhnoutDownload/Stáhnout


Monitoring

Vlastimil Havlík: The 2013 Parliamentary Election in the Czech Republic Stáhnout


Peter Spáč: Slovenské prezidentské voľby 2014 Stáhnout


Jan Ptáčník: Monitoring federálních voleb ve Spolkové republice Německo v roce 2013 Stáhnout


Katarína Deáková, Vratislav Havlík: Maďarské parlamentní volby 2014 Stáhnout


Download the whole issue