Profil vydavatele

Od roku 2012 je časopis vydáván Katedrou politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Katedra se vydávání časopisu ujala po ukončení výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích“ (kód MSM0021622407).

Profil katedry

Katedra politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity byla založena v roce 1990 jako akademická instituce, poskytující komplexní vzdělání evropské úrovně v oblasti politických věd. V současné době jsou zde vyučovány dva studijní obory a to Politologie a Bezpečnostní a strategická studia (BSS). Studijnímu zaměření odpovídá i rozdělení katedry na Oddělení politologie a Oddělení bezpečnostních a strategických studií. Vydávání recenzovaného časopisu zaměřeného na sféru výzkumu voleb a volebních systémů navazuje na rozvoj studia této tematiky komparativní politologie na katedře.


Do roku 2012 vydával časopis Institut pro srovnávací politologický výzkum (ISPO)

O ISPO

Institut pro srovnávací politologický výzkum (ISPO) vznikl jako platforma pro řešení výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích“ (kód MSM0021622407). Šlo o grant na období let 2005-2010, jehož nositelem byl tehdejší rektor Masarykovy univerzity prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. a jenž byl realizován na Fakultě sociálních studií za vzájemné spolupráce členů brněnských politologických pracovišť.

Cílem ISPO bylo zkoumání úlohy politických stran a dalších politických aktérů v procesu reprezentace zájmů v podmínkách víceúrovňové vlády. Pozornost badatelů byla věnována nejenom etablovaným politickým stranám, ale také širokému spektru zájmových skupin (jimiž mohou být odbory, církve, ekologická a sociální hnutí, média atd.).